Wie is Osho

" I would simply like to be forgiven and forgotten. There is no need to remember me. The need is to remember yourself! People have remembered Gautam Buddha and Jesus Christ and Confucius and Krishna. That does not help. So what I would like: forget me completely, and forgive me too - because it will be difficult to forget me. That's why I'm asking you to forgive me for giving you the trouble. Remember yourself."

Osho

Vanaf zijn vroege jeugd in India was Osho rebels en onafhankelijk. Hij zette vraagtekens bij alle bestaande religieuze, sociale en politieke tradities en ging ervan uit dat hij de waarheid zelf wilde ervaren in plaats van de kennis en overtuigingen van anderen over te nemen.

Op zijn eenentwintigste jaar, op 21 maart 1953, werd Osho verlicht. Hij zegt over zichzelf: 'Ik ben niet langer op zoek, ik zoek niet meer naar iets. Het bestaan heeft alle poorten voor mij wijd opengezet. Ik kan zelfs niet zeggen dat ik tot het bestaan behoor, want ik ben slechts een deeltje van het bestaan... Wanneer een bloem bloeit, bloei ik met haar mee. Wanneer de zon opgaat, ga ik mee op. Mijn ego, datgene wat mensen gescheiden houdt, bestaat niet langer. Mijn lichaam is deel van de natuur, mijn wezen is deel van het geheel, ik ben geen aparte eenheid.'

Hij studeerde summa cum laude af in de filosofie aan de Universiteit van Sagar, en was negen jaar hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Jabalpur.

Osho heeft tijdens zijn werk over werkelijk ieder aspect van de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn gesproken. Van Sigmund Freud tot Tswang Tse, van George Gurdjieff tot Gautama Boeddha, van Jezus Christus tot Rabindranath Tagore... Van ieder van hen heeft hij de essentie genomen van wat bijdraagt tot de spirituele zoektocht van de hedendaagse mens, waarbij hij niet uitging van intellectueel begrip, maar alles tegen het licht van zijn eigen existentiële ervaring hield.

Osho

Hij behoort tot geen enkele traditie. 'Ik ben het begin van een totaal nieuw religieus bewustzijn', zegt hij. 'Leg vooral geen enkel verband tussen mij en het verleden - het is niet waard in herinnering geroepen te worden'.

Zijn lezingen tot discipelen en zoekenden van over de hele wereld zijn gepubliceerd in ruim zeshonderdvijftig boeken en vertaald in meer dan dertig talen. En hij zegt: 'Mijn boodschap is geen doctrine, geen filosofie. Mijn boodschap is een vorm van alchemie, een wetenschap van transformatie. Vandaar dat alleen zij die bereid zijn te sterven zoals ze nu zijn en opnieuw geboren te worden als iets zo nieuw dat ze het zich nu zelfs niet kunnen voorstellen ... alleen die paar moedige mensen zullen bereid zijn te luisteren, want luisteren zal heel riskant zijn. Als je luistert, heb je de eerste stap gezet op weg naar je wedergeboorte. Het is dus geen filosofie waar je een overjas van kunt maken om mee te pronken. Het is geen leer waarin je troost kunt vinden voor kwellende vragen ... Nee, mijn boodschap is geen overdracht van woorden. Ze is veel riskanter. Ze is niets minder dan dood en wedergeboorte.'

Osho verliet zijn lichaam op 19 januari 1990. Enkele weken tevoren werd hem gevraagd wat er met zijn werk zou gebeuren als hij er niet meer was. Hij zei: 'Mijn vertrouwen in het bestaan is absoluut. Als wat ik zeg enige waarheid bevat, zal het overleven ... De mensen die geïnteresseerd blijven in mijn werk zullen gewoon de fakkel dragen, maar ze zullen anderen niets opdringen ...'

'Ik zal een bron van inspiratie blijven voor mijn mensen en dat is wat de meeste sannyasins zullen voelen. Ik wil dat zij zelfstandig groeien. Kwaliteiten zoals liefde, waaromheen geen kerk kan worden opgericht, als bewustzijn, kwaliteiten die niemands monopolie zijn, zoals feestelijkheid, vreugde en ogen die helder blijven als die van een kind ...'

'Ik wil dat mensen zichzelf kennen, niet dat ze leven naar het inzicht van een ander. En de weg daarheen voert naar binnen.'

In overeenstemming met zijn aanwijzingen floreert de commune die rondom hem ontstond nog steeds in Poona, India. Duizenden discipelen en zoekenden komen daar het hele jaar door om deel te nemen aan de unieke meditaties en andere programma's voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling die er worden aangeboden.

" So even towards me this gathering of friends should not show any special reverence. Towards me too, there should not be any feeling of reverence. Towards me too, there should be a rational approach and an intelligent approach. If what I say seems right to you, if it is to your liking, if it appears useful, only then you should communicate it to people. Do not commit the mistake of communicating to people what I say just because I have said it. "